การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ในวัยผู้ใหญ่ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นได้ที่ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการวัคซีน อาคารเทศบาล ชั้น 2 รพ.หล่มสัก
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
ไข้สมองอักเสบ เจดี (Live)
ไข้สมองอักเสบ เจอี
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เหลือง
คอตีบ , บาดทะยัก (คอตีบ , บาดทะยัก,ไอกรน)
งูสวัด
ไทฟอยด์
นิวโมคอคคัส (PPSV / PCV)
บาดทะยัก / คอตีบ / ไอกรน / โปลิโอ (Tdap+IPV)
บาดทะยัก / คอตีบ บาดทะยัก (TT / dT)
ปอดอักเสบ
โปลิโอ ชนิดรับประทาน
พิษสุนัขบ้า
มะเร็งปากมดลูก
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ / โรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal menigitis)
ไวรัสตับอักเสบ เอ
ไวรัสตับอักเสบ บี
ไวรัสตับอักเสบเอ และ บี
สุกใส
หัด หัดเยอรมัน คางทูม
อหิวาตกโรค ชนิดรับประทาน
ฮิวแมนปาปิโลมาไวรัส (Cervarix/Gardasil)
Anti HIV