Wednesday, April 08, 2020
   
Text Size

ค้นหา

หนังสือประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งหนังสือสำเนา 3 ฉบับ  ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด  เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2561

2.สำเนาหนังสือโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ

3.สำเนาหนังสือศูนย์สุขภาพจิตที่2 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ

- ข้อมูล ITA 62

- ข้อมูล ITA 63 

- คู่มือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

+++ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

         


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล