Sunday, May 27, 2018
   
Text Size

ค้นหา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้

โรงพยาบาลหล่มสัก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2561ดังนี้
1.พยาบาลวิชาชฃีพ จำนวน 2 อัตรา

  - นางตรีทิพยนิภา  ราศรีชัย

 - นางณัฐนันท์   พลกลาง

 2.พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวดแผนไทย )

   -นายมะรอนี  เปาะแต