ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้
Tuesday, August 14, 2018
   
Text Size

ค้นหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้

โรงพยาบาลหล่มสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2561ดังนี้
1.พยาบาลวิชาชฃีพ จำนวน 2 อัตรา 

   นางตรีทิพยนิภา  ราศรีชัย

   นางณัฐนันท์  พลกลาง


2.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

    นายมะรอบี  เปาะแต