Sunday, May 27, 2018
   
Text Size

ค้นหา

โรงพยาบาลหล่มสัก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/แบบแบ่งรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา 
1.พยาบาลวิชาชฃีพ จำนวน 2 อัตรา 
2.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

อ่านราละเอียดเพิ่มเติม