Sunday, June 24, 2018
   
Text Size

ค้นหา

จัดกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่งมินิมาราธอน พัฒนาเครื่องมือแพทย์จัดซื้อเครื่องส่องกล้องตรวจปากมดลูกมอบให้โรงพยาบาลหล่มสัก

จัดกิจกรรม ปั่น เดิน วิ่งมินิมาราธอน

พัฒนาเครื่องมือแพทย์จัดซื้อเครื่องส่องกล้องตรวจปากมดลูกมอบให้โรงพยาบาลหล่มสัก

 

ที่สวนดงตาล ตลาดริมน้ำไทหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสัก จัดการแถลงข่าวงานปั่น เดิน วิ่งมินิมารธอนรักบ้านเกิด เชิดชูสุขภาพ พัฒนาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหล่มสัก ครั้งที่ 1 โดยมีนายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก นายโกวิทย์ กุลเศรษฐโสภณ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสัก ผศ(พิเศษ) นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก กล่าวว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้โดยไม่มีมาตรการหรือ ยุทธวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกัน คาดว่าในปี พ.ศ.2568 จะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็นปีละประมาณ 13,082 คน เสียชีวิต 7,871 ราย สำหรับในพื้นที่อำเภอหล่มสักถือว่ามีประชากรที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวค่อน ข้างสูงทั้งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและส่งตัวรักษาต่อ โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลหล่มสัก ยังขาดเครื่องส่องกล้องตรวจปากมดลูกเพื่อตรวจสอบอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่ มีความแม่นยำและการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อบำบัดรักษา ซึ่งมีราคาที่ค่อนสูง ราคาประมาณ 1,600,000 บาท การมองผ่านกล้อง ทำให้สามารถมองเห็นรอยโรคชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า เพื่อนำไปสู่การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยความผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อ การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย หากทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือดังกล่าวไว้ประจำโรงพยาบาลจะช่วยทำให้การ วินิจฉัยและการรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสัก จึงจัดกิจกรรมปั่น เดิน วิ่งมินิมาราธอนรักบ้านเกิด เชิดชูสุขภาพ พัฒนาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหล่มสัก ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ สนามศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองหล่มสัก ตั้งแต่เวลา 05.00

โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น3 ประเภท ได้แก่ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 22 กิโลเมตร เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 16 มกราคม 2561 โดยสมัครได้ที่โรงพยาบาลหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหล่มสักทุกแห่งและทาง facebook เทศบาลเมืองหล่มสัก ในขณะที่นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ได้กล่าวว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายเชิดชูสุขภาพแล้วยังถือเป็นการร่วมทำบุญช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ที่สำคัญอีกด้วย นอกจากเส้นทางการวิ่ง เดินและปั่นจักรยานที่มีความสวยงามแล้วและยังจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตที่งดงาม ของชาวไทหล่ม ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทั้งนักวิ่ง นักปั่นจักรยานและนักเดินสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่น เดิน วิ่งมินิมาราธอนรักบ้านเกิด เชิดชูสุขภาพ พัฒนาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหล่มสัก ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ สนามศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองหล่มสัก