Tuesday, December 10, 2019
   
Text Size

ค้นหา

แจ้งเตือนปฏิบัติการโจมตีด้วยมัลแวร์ WINDIGO ติดคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันกว่าครึ่งล้าน

แจ้งเตือนปฏิบัติการโจมตีด้วยมัลแวร์ WINDIGO ติดคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันกว่าครึ่งล้าน

      ESET

นักวิจัยจาก ESET ร่วมกับ CERT-Bund เปิดโปงปฏิบัติการที่มีชื่อว่า WINDIGO ซึ่งเป็นปฏิบัติการในการโจมตีที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการสแปมและแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ ในตอนนี้ทาง ESET คาดการณ์ว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ตัวนี้แล้ววันละกว่า 5 แสนเครื่องผ่านทาง 25,000 เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีก่อนหน้าเพื่อใช้ในการแพร่กระจาย

WINDIGO ถูกระบุว่าเริ่มทำการโจมตีตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเว็บไซต์ใหญ่ๆ ที่แพร่กระจายมัลแวร์ตัวนี้อยู่ด้วย เช่น cPanel.net หรือแม้กระทั่ง Kernel.org โดยตัวมัลแวร์ประกอบด้วยสามส่วนแบ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการโจมตีและขโมยข้อมูลที่ใช้ใน OpenSSH, ส่วนที่ใช้ในควบคุมทราฟิกของเว็บและสคริปต์ที่ใช้ในการส่งสแปม

สำหรับวิธีการตรวจสอบว่ามีการติดมัลแวร์หรือไม่รวมไปถึงวิธีการแก้ไขสามารถดูได้จากแหล่งที่มา รายละเอียดทางด้านเทคนิครวมไปถึงไทม์ไลน์ของการแพร่กระจายสามารถดูได้จากเอกสารนี้ (PDF)

อ้างอิง- ESET Blog , blognone.com

ที่มา : http://www.itday.in.th

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสัก

- คำสั่งคณะกรรมการแผน 2563

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม "โรงพยาบาลคุณธรรม" 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก  

-ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลหล่มสัก 2562 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ)ประจำปีงบประมาณ 2562

-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ(MCH broad) เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเครื่อข่ายอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบแบบเน้นคุณค่า เครือข่ายสุขภาพอำเภอหล่มสัก

-นโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลหล่มสัก

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหล่มสัก

คำสั่งโรงพยาบาลหล่มสักเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลัง(CFO)

<<เพิ่มเติม>>

งานวิชาการ


   ผลงานวิชาการ
             + ปี 2561
             + ปี 2562
   เอกสารงานวิชาการ 
             +รพ.สต.หล่มสัก
        +รพ.หล่มสัก
  ผลงานและรางวัลวิชาการ
  คลังปัญญา
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง          
>สำนักงานมาตรฐานการวิจัย< 
>ชนิดของการขอจริยธรรมการวิจัย<

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล