Wednesday, January 22, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ
ประกาศ   ณ  วันที่  27 พฤศจิกายน  2562
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก)
โทร : 056-702001 ต่อ 156
และรายละเอียดที่แนบมาดังนี้..... อ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีมหากุลศล