Thursday, October 01, 2020
   
Text Size

ค้นหา

ผลงานวิชาการปี2561

*  การจัดการปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ตาข่ายลูกน้ำยุงลายสะอื้น
*  เครื่องหยดคลอรีนจำลองผลิต 
*  การจัดการน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย "เวลาและนารี " ที่เรา contron ได้
*  พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์
*  การกีดกันแบตทีเรียหลุดหนี
*  ประหยัดกระดาษ อ่านเมื่อไหร่ก็ได้ ด้วย QR CODE
*  RDU Hospital PLESSA
*  การประเมินผลข้างเคียงจากยาจิตเวช โดยประยุกต์ใช้จาก Mod-scroe
*  การประยุกต์องค์ความรู้แพทย์แผนไทยในการควบคุมกลิ่นในผู้ป่วยมะเร็ง
*  การพัฒนาระบบ Caree Path  ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
*  การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบยาเสพติดประเภท 2 ผู้ป่วยในคลินิก Palliatice Care
*  การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายระบบยาเสพติดประเภท 2 ผู้ป่วยในคลินิก Palliatice Care
*  การพัฒนาระบบการทำบริบาลเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วย Palliatice Care
*  ประตูหรรษา
*  ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
*  โครงการพัฒนา "บูรณาการ งาน IC สู่ รพ.สต.ติดดาว (5ดี)" 
*  ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของอำเภอหล่มสัก
*  สว่านไฟฟ้าไร้สาย
*  Lomsak Electrode
*  Vision 4 Lomsak Model 
*  การบริหารงานการจัดระบบสุขภาพช่องปาก  Oral health  service plan
*  แปลงร่างนั่งได้ รพ.สต.กกเดื่อ
*  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลบุ้งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  ชมรมมณีเวช
*  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โรคความดันโลหิตสูง
*  โปรแกรมเด็กไทยคุณภาพ 6 โปรแกรม
*  Greed and Give (หัวใจสีเขียวผูกริบบิ้นสีแดง)
*  Easy  Lisk Note
*  Risk Register
*  RM Call Center
*  การจัดการความเจ็บปวดและฟื้นฟูในสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อสำคัญทางกายภาพ 
*  ผลการใช้ยาได้ไวรัสเพื่อป้องการการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก
*  โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ของบุคลากร
*  การพัฒนาระบบตรวจสุขภาพ Premium Clinic  โรงพยาบาลหล่มสัก
*  การบริหารการจัดระบบบริการส่งภาพช่องปาก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2560-2561
*  ร่วมแรง ร่วมใจ ห่างไกล Burn
*  การพัฒนาการเร่งรัด ติดตาม การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน ขององค์กรแพทย์
*  นวัตกรรมจุดจบขาขาด
*  ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของอำเภอหล่มสัก 
*  ผลการใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว (DTX)  แทนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
*  ผลของโปรแกรม  5 ข้อปฏิบัติ ชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
*  โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่ฉันรัก
*  คูปองหลากสี ลดดีกรีความเสี่ยง
*  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
*  หมอนหนุนรักษ์
You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.